Ważne dokumenty

Przy zatrudnieniu będziesz potrzebować następujących dokumentów:  dowód osobisty, paszport konieczny do założenia konta  bankowego oraz wypełniony formularz rejestracyjny. Zapoznaj się z podstawowymi wzorami dokumentów, które będziesz podpisywać.

TWOJA STANDARDOWA UMOWA  O PRACĘ  - UMOWA_O_PRACE.PDF

Umowa jest dwujęzyczna (polsko-norweska)

Zawiera informacje o:

 • ogólnym czasie pracy i warunkach płacowych
 • świadczeniach urlopowych
 • odliczeniach od pensji (koszty związane z zakwaterowaniem, podróżą itp.)
 • przekazanym ubraniu roboczym, narzędziach, BHP
 • okresie próbnym – standardowo wynosi 6 miesięcy, ale na początek umowa może być zawarta na krótszy okres i będzie przedłużona – jeśli pracownik wywiąże się ze swoich obowiązków i będzie zadowolony z pracy w Clockwork
 • okresie wypowiedzenia (standardowo – 30 dni)
 • mieszkaniu
 • obowiązkowych ubezpieczeniach

PRZYKŁADOWE ZLECENIE (OPPDRAG) - OPPDRAG_2015_WZOR.pdf

Stanowi dodatek do umowy i jest podpisywane dla każdego nowego zamówienia.
Zlecenie jest przygotowane w języku norweskim.

Zawiera szczegółowe informacje o:

 • miejscu pracy
 • czasie trwania zlecenia
 • wynagrodzeniu
 • innych świadczeniach

D-NUMMER ORAZ NORWESKA KARTA PODATKOWA

Po otrzymaniu umowy o pracę i przyjeździe do Norwegii, należy udać się osobiście do wybranego urzędu podatkowego w celu złożenia wniosku o nadanie numeru personalnego (tzw. D- nummer) oraz karty podatkowej.

Na kartę czeka się około 4-6 tygodni. Należy pamiętać, aby dostarczyć kartę konsultantowi Clockwork zaraz po jej otrzymaniu.

WAŻNE!

PODATEK W NORWEGII wynosi około 32%. Osoby nie posiadające karty podatkowej obciążone są podatkiem 50%. Nadpłacony podatek zostaje automatycznie zwrócony w kolejnym roku rozliczeniowym.

W Norwegii istnieje możliwość zwrotu znacznej części 32% podatku w kolejnym roku podatkowym. Firma Clockwork zapewnia swoim pracownikom pomoc w odzyskaniu podatku.

WZÓR UMOWY WYNAJMU MIESZKANIA - UMOWA_MIESZKANIE_WZOR.pdf

Umowa wynajmu mieszkania ma zazwyczaj miesięczny okres wypowiedzenia. Dla zachowania ważności tego wypowiedzenia, chęć zerwania umowy należy zgłosić na piśmie.

avarage-living-cost