Pracuj w Norwegii

swiadczenia-socjalne

Świadczenia socjalne

Z chwilą zatrudnienia w Clockwork pracownik nabywa prawa, zgodne z Kodeksem pracy obowiązującym w Norwegii. Dla osób, które posiadają rodzinę za granicą dodatkowym atutem będzie możliwość przedłużenia urlopu oraz elastyczniejszego, indywidualnego podejścia do pracownika.

URLOP

Zdajemy sobię sprawę z tego, że nasi międzynarodowi pracownicy potrzebują dłuższych urlopów i w związku z tym przewidujemy możliwość skorzystania z 4-tygodniowego urlopu oraz dalszych 6 tygodni wolnego za przepracowane dni w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Wszystkie dni wolne muszą zostać uzgodnione z konsultantem Clockwork z wyprzedzeniem, najpóźniej na 6 tygodni przed planowanym urlopem. O ile będzie to odpowiadać naszym klientom oraz wpasuje się w realizowane projekty, urlop zostanie przyznany.

Nie należy dokonywać rezerwacji podróży do domu przed uzgodnieniem terminu urlopu z klientem. Niektórzy z naszych klientów mają ustalone stałe terminy urlopów. Informację o tym pracownik uzyska od swojego konsultanta.

WYNAGRODZENIE URLOPOWE

Wynagrodzenie urlopowe to środki, które pracownik oszczędza w roku poprzedzającym urlop. Prawo do wynagrodzenia urlopowego uzależnione jest od tego, czy pracownik pracował w firmie Clockwork w roku składkowym (roku poprzedzającym okres, w którym wykorzystywany jest urlop).

Wynagrodzenie urlopowe stanowi 12% wynagrodzenia w roku składkowym i zwykle wypłacane jest w połowie czerwca.

Jeśli kończysz pracę w firmie Clockwork wynagrodzenie urlopowe za dany rok wypłacane jest w miesiącu następującym po ostatniej normalnej wypłacie wynagrodzenia zgodnie z norweską ustawą o urlopach wypoczynkowych.

ZASIŁEK RODZINNY

Pracując w Norwegii, uzyskuje się prawo do zasiłku rodzinnego. Aby się o niego starać, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 • odpis skróconego aktu urodzenia dzieci/dziecka na druku międzynarodowym (w urzędzie należy poinformować o tym, iż taki dokument jest niezbędny, aby złożyć wniosek o świadczenia rodzinne w innym kraju - wtedy nie ponosi się opłaty za wypisanie dokumentu),
 • zaświadczenie o wspólnym zamieszkaniu przetłumaczone na język angielski,
 • zaświadczenie o samotnym wychowywaniu dzieci/ dziecka z OPS-u, jeżeli jest taka sytuacja.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć na:  https://www.nav.no/805383895.cms

UBEZPIECZENIE OD WYPADKÓW PRZY PRACY

Wszyscy pracownicy firmy Clockwork podlegają ubezpieczeniu od wypadków przy pracy. Ubezpieczenie to obejmuje wypadek przy pracy lub chorobę zawodową, powstałą w trakcie realizacji zlecenia (w pracy), w miejscu pracy, w czasie pracy.

Wszystkie wypadki przy pracy należy zgłaszać firmie Clockwork. Aby to zrobić, konieczne jest wykorzystanie specjalnego formularza RTV, który jest dostępny we wszystkich miejscach pracy. Zwolnienie lekarskie w związku z wypadkiem przy pracy (wypadkiem w miejscu pracy) objęte jest zakresem ubezpieczenia od pierwszego dnia obowiązywania stosunku pracy.

Wszystkie koszty związane z wypadkiem przy pracy są refundowane przez norweski Zakład Ubezpieczeń Społecznych zgodnie z ustawą o wypadkach przy pracy.

UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Pracując w Norwegii nasi pracownicy stają się członkami programu emerytalnego w firmie Clockwork (obowiązkowy pracowniczy program emerytalny, OTP) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

URLOP OKOLICZNOŚCIOWY

Firma Clockwork udziela do 1 dnia wolnego za wynagrodzeniem, w uzgodnieniu z Twoim konsultantem, w przypadku:
a) śmierci/pogrzebu w najbliższej rodzinie.
Za najbliższą rodzinę uważa się dzieci, współmałżonka rodzeństwo, rodziców i dziadków.
Zarejestrowany konkubent/partner traktowany jest na równi ze współmałżonkiem.
b) zawarcia małżeństwa / związku partnerskiego.
c) urodzenia dziecka przez żonę /konkubinę.

KURS JĘZYKA NORWESKIEGO

Po przyjeździe do Norwegii będziemy zachęcać Ciebie to zapisania się na kurs języka norweskiego. Większe umiejętności językowe dadzą Ci lepszą szansę na otrzymanie długich zleceń u naszych klientów. Jeśli jesteś zatrudniony w firmie Clockwork przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, pokrywamy 50% wydatków na kurs do kwoty 2000 koron.

ZALICZKA NA POCZET WYNAGRODZENIA

Po przepracowaniu przynajmniej 14 dni roboczych, możemy wypłacić Tobie zaliczkę w maksymalnej kwocie 2 500 koron.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony od ponad 2 miesięcy, ma prawo wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 5 000 koron miesięcznie. Wniosek o wypłatę zaliczki należy kierować do swojego konsultanta Clockwork.

PREMIA REKRUTACYJNA

Jeżeli jesteś zatrudniony w Clockwork od co najmniej 3 miesięcy i polecisz nam kandydata do pracy, który także przepracuje minimum 3 miesiące, to po upływie tego czasu będzie przysługiwać Tobie mu premia rekrutacyjna w wysokości 2 000 koron.

więcej >>
obowiazki-pracownika_foto

Obowiązki pracownika

Pracując w Norwegii musisz znać dobrze swoje obowiązki zarówno w stosunku do swojego pracodawcy (firmy Clockwork), jak i jej norweskich klientów. Pomoże to Tobie zrozumieć specyfikę pracy w Norwegii oraz tym samym lepiej wykonywać swoją pracę.

OBOWIĄZEK ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Szczególnie w zakresie informacji warunków ustalonych u klienta lub w firmie Clockwork.

Należy pamiętać, że to Clockwork jest państwa pracodawcą, nie klient (zleceniodawca), dlatego nigdy nie należy poruszać kwestii dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia, zleceń, zamieszkania itp. bezpośrednio z klientem. W momencie jakichkolwiek wątpliwości, pytań należy kontaktować się z osobą przydzieloną w Clockwork.

OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O SPÓŹNIENIU

Jeśli pracownik spóźni się do pracy, niezależnie od przyczyny, zawsze zobowiązany jest do powiadomienia o tym osoby odpowiedzialnej za kontakt w firmie Clockwork, najszybciej jak to będzie możliwe. Pracownik powinien też zawiadomić podwładnego w miejscu pracy.

Takie powiadomienia należy przekazać telefonicznie, nie za pośrednictwem SMS-a. Jeśli nie powiadomi się o nieobecności, konsekwencją jest nieprzysługiwanie zasiłku chorobowego, jeśli nieobecność jest związana z chorobą.

OBOWIĄZEK WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZGODNIE Z PRAWEM NORWESKIM I WYTYCZNYMI W ZAKRESIE BHP DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

W tym celu przed podjęciem pracy zaplanowano 2-etapowy system szkoleń. Pracownik ma obowiązek zawsze stosować odzież oraz niezbędny sprzęt ochronny, który otrzyma od Clockwork, jeśli wymaga tego zadanie.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA CLOCKWORK O SKRÓCENIU/ WYDŁUŻENIU ZLECENIA

Zwykle takie informacje przekazywane są za pośrednictwem firmy Clockwork. Jednak jeśli pracownik dostanie wcześniej informację o skróceniu/wydłużeniu zlecenia w stosunku do tego, co zostało ustalone wcześniej od klienta, zobowiązany jest skontaktować się jak najszybciej z naszym konsultantem.

Pracownik ma obowiązek poinformować Clockwork o nieoczekiwanym ryzyku, zdarzeniach niepożądanych w miejscu pracy, abyśmy mogli niezwłocznie omówić je z klientem, zrezygnować ze zlecenia.

Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetową sprawą.

OBOWIĄZEK PRZESTRZEGANIA REGULAMINU W MIEJSCU PRACY

Pracownik podlega zawsze regulaminowi obowiązującemu w danym miejscu pracy. Należy postępować według wytycznych w zakresie korzystania z internetu, poczty elektronicznej, telefonu itp.

OBOWIĄZEK POINFORMOWANIA O EWENTUALNEJ CHOROBIE

Jeśli z powodu choroby lub z innych przyczyn pracownik nie będzie w stanie stawić się w pracy, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym swojego konsultanta w firmie Clockwork oraz osobę odpowiedzialną za kontakt ze strony klienta (majstra/brygadzistę). Jeśli tego nie zrobi, straci prawo do zasiłku chorobowego.

OBOWIĄZEK PRAWIDŁOWEGO WYPEŁNIANIA LIST OBECNOŚCI I DOSTARCZANIA ICH NA CZAS

Listy obecności dostarczane z opóźnieniem będą pociągać za sobą opóźnienie wypłat wynagrodzenia. Wszyscy nasi klienci wymagają, aby godziny pracy wpisywać na specjalnych listach, które podpisywane są przez brygadzistę/majstra.

więcej >>
mieszkaj-w-norwegii

Mieszkaj w Norwegii

Rozpoczynając pracę w firmie Clockwork, możesz uzyskać pomoc w znalezieniu mieszkania. Jest to oferta skierowana do naszych pracowników w pierwszych 6 miesiącach zatrudnienia w naszej firmie.

Wynajmujemy mieszkania za tę samą cenę jaką my płacimy wynajmującemu.

Większość wynajmowanych przez nas mieszkań przeznaczona jest dla 3-4 osób. Każda z osób ma do dyspozycji własną sypialnię.

Umowa wynajmu mieszkania ma zazwyczaj miesięczny okres wypowiedzenia. Dla zachowania ważności tego wypowiedzenia, chęć zerwania umowy należy zgłosić na piśmie.

Mieszkanie, które zapewnia firma jest zazwyczaj 3- lub 4-pokojowe.

Mieszkanie jest umeblowane i podstawowo wyposażone (meble kuchenne, łóżko, pralka, lodówka).

Na stanie są naczynia, sztućce, przybory kuchenne, podstawowy sprzęt AGD. Ręczniki oraz pościel prosimy zabrać ze sobą.

Przy pakowaniu się warto wziąć pod uwagę indywidualne potrzeby i przyzwyczajenia.

WAŻNE!

Po przyjeździe do Norwegii warto rozpocząć poszukiwania innego lokum mieszkaniowego, dostosowanego do Twoich indywidualnych preferencji – np. lokalizacji, współlokatorów itp.

więcej >>
wazne-dokumenty

Ważne dokumenty

Przy zatrudnieniu będziesz potrzebować następujących dokumentów:  dowód osobisty, paszport konieczny do założenia konta  bankowego oraz wypełniony formularz rejestracyjny. Zapoznaj się z podstawowymi wzorami dokumentów, które będziesz podpisywać.

TWOJA STANDARDOWA UMOWA  O PRACĘ  - UMOWA_O_PRACE.PDF

Umowa jest dwujęzyczna (polsko-norweska)

Zawiera informacje o:

 • ogólnym czasie pracy i warunkach płacowych
 • świadczeniach urlopowych
 • odliczeniach od pensji (koszty związane z zakwaterowaniem, podróżą itp.)
 • przekazanym ubraniu roboczym, narzędziach, BHP
 • okresie próbnym – standardowo wynosi 6 miesięcy, ale na początek umowa może być zawarta na krótszy okres i będzie przedłużona – jeśli pracownik wywiąże się ze swoich obowiązków i będzie zadowolony z pracy w Clockwork
 • okresie wypowiedzenia (standardowo – 30 dni)
 • mieszkaniu
 • obowiązkowych ubezpieczeniach

PRZYKŁADOWE ZLECENIE (OPPDRAG) - OPPDRAG_2015_WZOR.pdf

Stanowi dodatek do umowy i jest podpisywane dla każdego nowego zamówienia.
Zlecenie jest przygotowane w języku norweskim.

Zawiera szczegółowe informacje o:

 • miejscu pracy
 • czasie trwania zlecenia
 • wynagrodzeniu
 • innych świadczeniach

D-NUMMER ORAZ NORWESKA KARTA PODATKOWA

Po otrzymaniu umowy o pracę i przyjeździe do Norwegii, należy udać się osobiście do wybranego urzędu podatkowego w celu złożenia wniosku o nadanie numeru personalnego (tzw. D- nummer) oraz karty podatkowej.

Na kartę czeka się około 4-6 tygodni. Należy pamiętać, aby dostarczyć kartę konsultantowi Clockwork zaraz po jej otrzymaniu.

WAŻNE!

PODATEK W NORWEGII wynosi około 32%. Osoby nie posiadające karty podatkowej obciążone są podatkiem 50%. Nadpłacony podatek zostaje automatycznie zwrócony w kolejnym roku rozliczeniowym.

W Norwegii istnieje możliwość zwrotu znacznej części 32% podatku w kolejnym roku podatkowym. Firma Clockwork zapewnia swoim pracownikom pomoc w odzyskaniu podatku.

WZÓR UMOWY WYNAJMU MIESZKANIA - UMOWA_MIESZKANIE_WZOR.pdf

Umowa wynajmu mieszkania ma zazwyczaj miesięczny okres wypowiedzenia. Dla zachowania ważności tego wypowiedzenia, chęć zerwania umowy należy zgłosić na piśmie.

avarage-living-cost

więcej >>
pytania-i-odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi

Znajdź odpowiedzi na najbardziej nurtujące Ciebie pytania na temat mieszkania, pracy w Norwegii. (więcej…)

więcej
przed-wyjazdem

Przydatne przed wyjazdem

Nasi doradcy pomogą Tobie zorganizować wszelkie formalności związane z wyjazdem. Koniecznie wydrukuj listę rzeczy, które potrzebujesz zabrać lub załatwić przed wyjazdem.

Clockwork pomoże znaleźć Tobie także pierwsze mieszkanie, w którym będziesz możesz mógł mieszkać przez pierwsze sześć miesięcy pobytu w Norwegii.

Koniecznie zajrzyj do naszej zakładki Pracuj w Norwegii – znajdziesz tam mnóstwo przydatnych informacji.

Przejdziesz też szkolenie BHP w Polsce.

 

więcej