Clockwork został zatwierdzony jako Sprawdzony Pracodawca (Revidert Arbeidsgiver)

Status Sprawdzonego Pracodawcy oznacza aprobatę dla norweskich agencji zatrudnienia. Wprowadzony w 2014 r. program został opracowany przez NHO (Konfederację Norweskich Przedsiębiorców) oraz Norweską Inspekcję Pracy we współpracy z branżą agencji zatrudnienia.

Zewnętrzne audyty procedur i praktyk potwierdziły wysoką jakość Clockwork jako pracodawcy w odniesieniu do kluczowych aspektów obowiązków wynikających z ustawy o środowisku pracy (Arbeidsmiljøloven).

Status „Sprawdzony Pracodawca” to poświadczenie, że Clockwork jest profesjonalnym pracodawcą, zapewniającym swoim pracownikom prawa i świadczenia wynikające z norweskich przepisów ustawowych i wykonawczych.

  • Umowy o pracę
  • Prawidłowe wynagrodzenie, zgodne z umowami dotyczącymi stawek wynagrodzenia
  • Prawidłowe wynagrodzenie za nadgodziny i wypłata zasiłków chorobowych
  • Zasady dotyczące godzin pracy i godzin nadliczbowych
  • Ogólna ochrona zatrudnienia
  • Jasno określona odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników
  • Ocena ryzyka na placu budowy