Wystające elementy zbrojenia itp.

 

  • Należy ocenić, czy nie jest możliwe wykonywanie prac zbrojeniowych w alternatywnych pozycjach w celu uniknięcia zbędnych obciążeń kręgosłupa i kolan.
  • Alternatywne metody wykonywania prac zbrojeniowych – patrz zdjęcie.
  • Wszelkie wystające elementy zbrojenia muszą być zabezpieczone pokrywami, deskami itp.
  • Prefabrykowane wygięte pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane wygięciem do góry.