Substancje chemiczne

  • Użycie substancji chemicznych może spowodować egzemę, alergię lub uszkodzenie organów wewnętrznych.
  • Substancje żrące w kontakcie ze skórą i oczami mogą spowodować natychmiastowe uszkodzenia.
  • Inne substancje mogą być toksyczne lub rakotwórcze.
  • Większość szkód powstaje przez wdychanie powietrza zanieczyszczonego substancjami szkodliwymi dla zdrowia.
  • Substancje szkodliwe mogą się również dostać do organizmu poprzez skórę.
  • Substancje toksyczne należy przechowywać w miejscu bezpiecznym, niedostępnym dla dzieci!
  • Nie należy używać produktów z listy priorytetowej B (patrz „Plan ochrony środowiska” – Miljøplan). Wymagania dotyczące pracodawcy: pracodawca powinien dysponować arkuszami danych bezpieczeństwa dla wszystkich substancji chemicznych używanych w działalności.
  • Poza prowadzeniem kartoteki substancji w formie elektronicznej dla wszystkich pracowników i rzecznika do spraw bezpieczeństwa muszą być dostępne jej kopie papierowe.
  • Pracodawca powinien sporządzić arkusze informacyjne odnoszące się do substancji chemicznych szkodliwych dla zdrowia, dla których nie jest wymagany arkusz danych bezpieczeństwa.