Środki ochrony osobistej

Każda osoba przebywająca na placu budowy ma obowiązek zapoznania się             z zasadami bezpiecznego używania sprzętu ochronnego.

Sprzęt podstawowy:

  • Kask
  • Obuwie ochronne
  • Zielona karta budowlana
  • Ubranie z elementami odblaskowymi


Sprzęt dodatkowy:

  • Słuchawki lub stopery (do stosowania, jeśli pracy towarzyszy hałas)
  • Okulary ochronne
  • Półmaska (jako ochrona dróg oddechowych)
  • Rękawice ochronne bawełniane (dostosowane do lekkich prac) oraz rękawice gumowe lub powlekane gumą (chroniące przed podrażnieniami chemicznymi)
  • Uwaga: rękawic nie należy używać podczas pracy przy maszynach obrotowych.