Sprzęt do podnoszenia

Sprzęt do podnoszenia, taki jak pasy (z lin stalowych, łańcuchów oraz włókien sztucznych i naturalnych), haki, szekle, siatki itp., powinien być skontrolowany przez specjalistę co najmniej raz w roku. Dopuszczony do użytku sprzęt do podnoszenia powinien być oznaczony tabliczką z numerem certyfikatu i dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Do kolejnych lat przypisane są odpowiednie kolory. Narzędzia uszkodzone oznacza się kolorem białym.

Środki bezpieczeństwa podczas używania sprzętu do podnoszenia:

  • Przed użyciem należy zawsze sprawdzić dopuszczalne obciążenie i oznakowanie.
  • Wiszący ładunek stanowi zagrożenie.
  • Przy przemieszczaniu ładunku należy dawać wyraźne i poprawne sygnały.