Punkt pierwszej pomocy


Punkt pierwszej pomocy powinien zawierać:

 • Apteczkę
 • Plastry różnej wielkości i różnych kształtów
 • Zestaw oparzeniowy
 • Zestaw do płukania oka
 • Zalaminowaną instrukcję obsługi apteczki
 • Znak wskazujący, gdzie znajduje się punkt pierwszej pomocy

Dodatkowo na tablicy informacyjnej należy wywiesić:

 • Spis telefonów alarmowych
 • Schemat zawierający informacje, jak zachować się podczas wypadków, sytuacji grożących wypadkiem i zdarzeń niepożądanych
 • Listę kontaktów do osób odpowiedzialnych za BHP
 • Plan rozmieszczenia pomieszczeń pracowniczych

Oprócz tego powinien się tam znaleźć:

 • Protokół z ostatniego przeglądu bezpieczeństwa

Zawsze, kiedy w wyniku wypadku pojawia się konieczność użycia sprzętu pierwszej pomocy, należy wypełnić raport o „niepożądanych zdarzeniach” i przekazać go przełożonemu.