Prace ze szlifierką kątową

szlifierka?Środki bezpieczeństwa podczas używania szlifierki kątowej:

  • Nie należy używać szlifierki kątowej, jeśli daną czynność da się wykonać przy użyciu nożyc.
  • Osłona zabezpieczająca powinna znajdować się na miejscu.
  • Przebywanie w strefie odprysku jest zabronione.
  • Gotowe powierzchnie i materiały palne należy przykryć.
  • Należy używać zatwierdzonych okularów ochronnych i słuchawek. Dotyczy to również osób znajdujących się na tyle blisko miejsca pracy, że stanowi to dla nich zagrożenie.
  • Przy pracy ze szlifierką kątowa wytwarzane jest ciepło, dlatego należy przestrzegać przepisów odnoszących się do prac termicznych.