Prace z pistoletem

Środki bezpieczeństwa podczas używania pistoletów do gwoździ i kołków:

  • Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie.
  • Nigdy nie wolno kierować pistoletu w kierunku innych lub samego siebie. Pistolet należy traktować jak broń.
  • Należy używać słuchawek i zatwierdzonych okularów ochronnych.
  • Należy używać odpowiedniej ochrony przez odpryskami.
  • W pobliżu miejsca pracy należy umieścić wyraźne tablice ostrzegawcze.
  • Należy zapewnić, aby w najbliższym otoczeniu nie przebywały inne osoby.
  • Pistolet i naboje należy przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu lub szafie.
  • Jeśli nabój stuka, należy odczekać co najmniej 30 sekund przed sprawdzeniem przyczyny i opróżnieniem magazynku.
  • Po zakończonej pracy należy opróżnić pistolet z gwoździ, kołków i innej amunicji.