Prace z piłą

PIłaŚrodki bezpieczeństwa podczas używania pił budowlanych:

  • Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie.
  • Osłony i wyciągi powinny być sprawne i prawidłowo nastawione.
  • Trzpień przeciwdziałający cofnięciu powinien znajdować się na miejscu i być prawidłowo nastawiony.
  • Prowadnica i instalacja powinny być stabilne i prawidłowo nastawione.
  • Teren dookoła piły powinien być wolny od przedmiotów.
  • Należy zawsze sprawdzić, czy przycisk zatrzymania awaryjnego działa prawidłowo.
  • Podczas pracy z piłą w najbliższym otoczeniu nie powinny przebywać inne osoby.
  • Do podawania materiałów w kierunku ostrza piły należy używać popychaczy.
  • Po zakończeniu pracy piłę należy zatrzymać.