Prace termiczne

Spawanie i cięcie szlifierką kątową grozi wybuchem lub pożarem, może również spowodować zanieczyszczenie powietrza w formie szkodliwego dla zdrowia dymu, gazu i pyłu. Podczas spawania powstaje jaskrawe światło, które może uszkodzić oczy. Odpryski i iskry stanowią zagrożenie dla ludzi i mienia.

Dlatego należy pamiętać, że:

  • Prace termiczne wymagają specjalnego zezwolenia.
  • Sprzęt spawalniczy należy skontrolować przed użyciem.
  • Miejsce pracy należy zabezpieczyć, usuwając bądź osłaniając materiały łatwopalne.
  • Miejsce pracy należy osłonić w taki sposób, aby praca nie zagrażała innym osobom.
  • Otwory w podłodze i ścianach należy przykryć, aby iskry i odpryski nie spadały na inny sprzęt lub materiały.
  • Gaśnice przeciwpożarowe muszą zawsze znajdować się w pobliżu. W każdym przypadku należy ocenić potrzebę dozoru przeciwpożarowego.
  • Należy zawsze używać spodni, ekranu i maski lub okularów ochronnych z filtrem dostosowanym do metody spawania.
  • Osoby używające soczewek kontaktowych nie powinny być narażone na błyski podczas procesu spawania lub wytwarzane ciepło. Może wtedy dojść do uszkodzenia rogówki. W razie potrzeby należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
  • Należy zwrócić uwagę na zawartość kieszeni! Iskry mogą przedziurawić zapalniczkę i zapalić znajdujący się w niej gaz.