Prace na wysokości

Upadki z wysokości są najczęstszą przyczyną zgonów w branży budowlanej. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie się podczas pracy na wysokości.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

  • Podesty i otwory w ścianach z parapetem niższym niż 1 m należy zabezpieczyć za pomocą poręczy, gdy odległość do niższego podestu lub podłoża jest większa niż 2 m.
  • Balustrada powinna mieć co najmniej 100 cm wysokości i poprzeczkę środkową w odległości 50 cm od poprzeczki dolnej i poręczy. Poprzeczka dolna powinna być zamocowana jak najbliżej podestu i kończyć się na wysokości 15 cm, tak aby uniemożliwić spadanie przedmiotów z podestu.
  • Przy pracy na podłodze lub stropie otwory/wycięcia powinny być odpowiednio przykryte lub zabezpieczone poręczami.
  • Jeśli podczas pracy na wysokości nie jest możliwe zabezpieczenie się w inny sposób, należy zawsze używać pasa z liną.