Prace na rusztowaniu

ruszowaniaPrace na rusztowaniu pociągają za sobą ryzyko wypadków. Wynika to z faktu, że rusztowania często są ustawione lub użytkowane niezgodnie z przepisami.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

Prace związane ze stawianiem, powiększaniem, zmianami i demontażem rusztowań wyższych niż 5 m powinny być prowadzone i wykonywane przez pracowników wykwalifikowanych. Osoby takie muszą przedstawić świadectwo ukończenia kursu/certyfikat (który otrzymuje się po co najmniej sześciomiesięcznej praktyce w zakładzie pracy wykorzystującym rusztowania, 36-godzinnym kursie teoretycznym i 72 godzinach ćwiczeń praktycznych).

  • Należy zawsze skontrolować rusztowanie przed użyciem.
  • Zatwierdzone rusztowanie powinno być oznakowane zieloną tabliczką, na której m.in. znajdują się dane właściciela i dopuszczalne obciążenie robocze.
  • Rusztowania nienadające się do użytku należy oznakować specjalną tabliczką ostrzegawczą koloru czerwonego lub białego.
  • Przebywanie na rusztowaniu przejezdnym nie jest dozwolone podczas jego przemieszczania. Przed rozpoczęciem przemieszczania przedmioty znajdujące się na rusztowaniu należy usunąć lub zabezpieczyć.
  • Wszystkie osoby pracujące na rusztowaniu powinny dysponować instrukcją roboczą opisującą użycie, przeciążenia i zmianę konstrukcji. Balustrada powinna mieć co najmniej 100 cm wysokości i poprzeczkę środkową w odległości 50 cm od poręczy i poprzeczki dolnej. Poprzeczka dolna powinna być zamocowana jak najbliżej podestu i kończyć się na wysokości 15 cm, tak aby uniemożliwić spadanie przedmiotów z podestu.
  • Otwory szersze niż 30 cm muszą być zabezpieczone poręczą.