Porządek


Nieprawidłowo zorganizowany plac budowy stanowi zagrożenie dla osób na nim pracujących oraz ma istotny wpływ na efektywność pracy.

Zachowanie porządku na placu budowy oznacza, że:

  • Wszyscy uczestnicy prac powinni pozostawić miejsce pracy w jak największym porządku.
  • Czas w każdy piątek po lunchu przeznaczony jest na kontrolowanie stanu porządku w miejscu budowy.
  • Materiały należy składować w sposób chroniący je przed uszkodzeniami i wilgocią.
  • Po zakończeniu prac i zamknięciu budynku należy oczyścić powierzchnie i instalacje.
  • Każdy ma obowiązek dbać o utrzymanie porządku w trakcie pracy i po jej zakończeniu.