BHP

Środki ochrony osobistej

Każda osoba przebywająca na placu budowy ma obowiązek zapoznania się             z zasadami bezpiecznego używania sprzętu ochronnego. Sprzęt podstawowy: Kask Obuwie ochronne Zielona karta budowlana Ubranie z elementami odblaskowymi Sprzęt dodatkowy: Słuchawki lub stopery (do stosowania, jeśli pracy towarzyszy hałas) Okulary ochronne Półmaska (jako ochrona dróg oddechowych) Rękawice ochronne bawełniane…
więcej

BHP

W Clockwork postawiliśmy sobie następujące cele w zakresie BHP: Zero wypadków przy pracy Procent nieobecności z powodu choroby niższy niż średnia dla branży – docelowo 2,5% w skali roku Unikanie zanieczyszczania środowiska zewnętrznego Dobre środowisko i warunki pracy dla każdego pracownika W celu osiągnięcia tych celów opracowaliśmy własny system kontroli wewnętrznej, w którym zdefiniowano obszary…
więcej