Oświetlenie

  • Główny wykonawca ma obowiązek zapewnić wystarczające oświetlenie terenu prac dla siebie i podwykonawców.
  • Oświetlenie robocze zapewniają poszczególni wykonawcy/dostawcy.
  • Drogi dostępu muszą być należycie oświetlone w ciemności.