Osprzęt gazowy

Na placu budowy mogą znajdować się pojemniki ze sprężonym gazem służącym do spawania, palenia, ogrzewania itd. Stwarzają one ryzyko pożaru lub wybuchu. Z tego względu butle powinny być przechowywane, transportowane i użytkowane zgodnie z przepisami i przez wykwalifikowany personel.

Odpowiedzialność za przestrzeganie poniższych reguł bezpieczeństwa i użytkowanie butli z gazem we właściwy i bezpieczny sposób ponosi główny wykonawca.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

  • Butle z gazem powinny być zawsze oznakowane. Należy je przechowywać i używać w pozycji pionowej. Powinny być także zabezpieczone przed przewróceniem za pomocą łańcuchów, zacisków, pasów itp.
  • Kołpaki ochronne na szczycie butli należy zawsze założyć na czas przechowywania i transportu lub gdy nie są używane. W razie krótkotrwałej przerwy w pracach termicznych wystarczające jest zamknięcie zaworów u góry butli.
  • Pełne butle powinny być zawsze przechowywane oddzielnie od butli pustych. Butle puste muszą być wyraźnie oznakowane. Butle z tlenem powinny należy przechowywać w odległości co najmniej 8 m od butli z gazami palnymi.
  • Czerwone węże stosowane są do acetylenu i innych gazów palnych, a niebieskie do tlenu.
  • Połączenia przewodów tlenowych nie mogą być zanieczyszczone olejem ani tłuszczem. W przeciwnym razie może dojść do wybuchu.
  • Należy zawsze założyć, że butla z gazem, która nie jest wyraźnie oznaczona, jest pełna i powinna być w taki sposób traktowana.