Osprzęt elektryczny

Przecinanie i naprawianie istniejącej instalacji elektrycznej oraz montaż nowej instalacji mogą być przeprowadzone jedynie przez wykwalifikowanych elektroinstalatorów.

Środki bezpieczeństwa zabezpieczające przed wypadkami:

  • Uszkodzone narzędzia elektryczne mogą stanowić zagrożenie dla życia.
  • Nigdy nie wolno wkładać luźnych przewodów do wtyczek.
  • Nigdy nie wolno używać bezpieczników „domowej roboty”.
  • Sprzęt elektryczny należy chronić przed wilgocią.
  • Kable i przewody wewnątrz i na zewnątrz budynków należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległy uszkodzeniu.
  • Nigdy nie wolno wyciągać wtyczki z pomp, silników, tablic rozdzielczych itp., jeśli są one w użyciu i pod obciążeniem.
  • Wszystkie szafki z bezpiecznikami, kontakty itp., dostępne dla osób postronnych, muszą być odłączone lub zamknięte poza czasem pracy.