Ochrona dróg oddechowych


Należy zawsze używać półmaski podczas prac w otoczeniu zawierającym:

  • niebezpieczne gazy
  • dym
  • kurz

Podczas szlifowania, wiercenia, spawania lub innych prac termicznych nakazane jest używanie sprzętu chroniącego drogi oddechowe. W razie potrzeby należy zawsze pamiętać o masce z filtropochłaniaczami.

Wymagania sprzętowe należy jak najszybciej skonsultować z kierownikiem budowy, przełożonym lub majstrem.