Karta dostępu / karta identyfikacyjna

  • Na placu budowy nie wolno przebywać osobom nieposiadającym aktualnej karty budowlanej (byggekort). Obowiązek ten dotyczy całej branży budowlanej na mocy przepisu z 1 stycznia 2008 r.
  • Noszenie przy sobie karty będzie regularnie sprawdzane.
  • Nowy pracownik otrzyma kartę w czasie do dwóch tygodni od momentu zatrudnienia, a w tym czasie ma obowiązek posługiwać się kartą tymczasową i nosić przy sobie ważny dokument tożsamości.