Drogi na plac budowy

Na planie placu budowy pokazane są drogi dostępu dla pojazdów i pieszych. Ścieżki dla pieszych muszą być zawsze otwarte i możliwe do przejścia. Nie mogą na nich leżeć materiały. Drogi ewakuacyjne należy oznakować. Niebezpieczne i strome zbocza rowów i wykopów trzeba wyraźnie oznakować za pomocą barier/taśm.

Teren niebezpieczny należy oznakować (ewentualnie odgrodzić) w przypadku:

  • Montażu i demontażu rusztowań.
  • Zagrożenia spadającymi z góry przedmiotami.
  • Używania farby do malowania natryskowego lub substancji chemicznych.
  • Prowadzenia prac wymagających otwarcia ścieżek dla pieszych, podłóg itp.
  • Używania niebezpiecznego sprzętu, takiego jak pistolety do gwoździ i kołków, sprzęt spawalniczy, palniki, szlifierki kątowe i przecinaki kątowe.