BHP

W Clockwork postawiliśmy sobie następujące cele w zakresie BHP:

  • Zero wypadków przy pracy
  • Procent nieobecności z powodu choroby niższy niż średnia dla branży – docelowo 2,5% w skali roku
  • Unikanie zanieczyszczania środowiska zewnętrznego
  • Dobre środowisko i warunki pracy dla każdego pracownika

W celu osiągnięcia tych celów opracowaliśmy własny system kontroli wewnętrznej, w którym zdefiniowano obszary zagrożenia dla naszych pracowników.

Książeczka ta opisuje poszczególne obszary, podaje konkretne informacje i uświadamia pracowników – tak aby uszkodzenia, wypadki i nieobecność z powodu choroby utrzymać na absolutnie najniższym poziomie. Opis systemu kontroli wewnętrznej, zawierający procedury i procesy robocze, jest dostępny dla wszystkich pracowników u rzecznika do spraw bezpieczeństwa.