BHP

Prace ze szlifierką kątową

Środki bezpieczeństwa podczas używania szlifierki kątowej: Nie należy używać szlifierki kątowej, jeśli daną czynność da się wykonać przy użyciu nożyc. Osłona zabezpieczająca powinna znajdować się na miejscu. Przebywanie w strefie odprysku jest zabronione. Gotowe powierzchnie i materiały palne należy przykryć. Należy używać zatwierdzonych okularów ochronnych i słuchawek. Dotyczy to również osób znajdujących się na tyle…
więcej

Prace z piłą

Środki bezpieczeństwa podczas używania pił budowlanych: Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie. Osłony i wyciągi powinny być sprawne i prawidłowo nastawione. Trzpień przeciwdziałający cofnięciu powinien znajdować się na miejscu i być prawidłowo nastawiony. Prowadnica i instalacja powinny być stabilne i prawidłowo nastawione. Teren dookoła piły powinien być wolny od przedmiotów. Należy zawsze sprawdzić,…
więcej

Prace z pistoletem

Środki bezpieczeństwa podczas używania pistoletów do gwoździ i kołków: Użytkownicy muszą być pełnoletni i odbyć niezbędne przeszkolenie. Nigdy nie wolno kierować pistoletu w kierunku innych lub samego siebie. Pistolet należy traktować jak broń. Należy używać słuchawek i zatwierdzonych okularów ochronnych. Należy używać odpowiedniej ochrony przez odpryskami. W pobliżu miejsca pracy należy umieścić wyraźne tablice ostrzegawcze.…
więcej

Sprzęt do podnoszenia

Sprzęt do podnoszenia, taki jak pasy (z lin stalowych, łańcuchów oraz włókien sztucznych i naturalnych), haki, szekle, siatki itp., powinien być skontrolowany przez specjalistę co najmniej raz w roku. Dopuszczony do użytku sprzęt do podnoszenia powinien być oznaczony tabliczką z numerem certyfikatu i dopuszczalnym obciążeniem roboczym. Do kolejnych lat przypisane są odpowiednie kolory. Narzędzia uszkodzone…
więcej

Substancje chemiczne

Użycie substancji chemicznych może spowodować egzemę, alergię lub uszkodzenie organów wewnętrznych. Substancje żrące w kontakcie ze skórą i oczami mogą spowodować natychmiastowe uszkodzenia. Inne substancje mogą być toksyczne lub rakotwórcze. Większość szkód powstaje przez wdychanie powietrza zanieczyszczonego substancjami szkodliwymi dla zdrowia. Substancje szkodliwe mogą się również dostać do organizmu poprzez skórę. Substancje toksyczne należy przechowywać…
więcej